top of page

Priser og Tilskud

Pris:

9.000 Kr. pr. måned i 12 måneder. Indbetales så de er til disposition den sidste bankdag måneden før. Pladsen er forudbetalt.

Tilskud:

Odense Kommunes tilskud i 2024 er 6.039 Kr. og vil den 10.-15. i måneden blive indbetalt på Jeres konto.

Egenbetaling: 

2.961 Kr. (priserne reguleres hvert år den 1. januar)

Vigtigt: 

At barnet står opskrevet hos pladsanvisningen for at være berettiget til det kommunale tilskud.

Man skal bruge ferie til at køre barnet ind...

 

Ved tilbud fra pladsanvisningen om kommunal plads, takkes nej tak og I meddeler at

I ønsker en privat pasnings-ordning, som I selv tager kontakt til.

Søskendetilskud:
Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads.
eks: 
  • Gives tilskuddet til et barn i børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. 
  • Gives tilskuddet til et barn i privat pasnings-ordning, bliver det udbetalt sammen med det         
         almindelige tilskud.
Udmeldelse skal ske ved udgangen af måneden og der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)
1 ledig plads midt 2024


Tag gerne kontakt, jeg er fleksibel med startdatoDet er en god ide
at reservere plads
i god tid.
bottom of page